Tìm hiểu Catalog của Lightroom Classic

catalog cua lightroom classic

Catalog của Lightroom Classic là một cơ sở dữ liệu, ghi lại những thay đổi trên ảnh gốc. Catalog lưu giữ những độ sáng màu sắc và vị trí của ảnh. Giúp bạn có thể xem lại những gì mình đã sửa một cách dễ dàng. Chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn về Catalog.

Catalog để ghi nhớ vị trí của ảnh gốc

tac dung cua catalog trong lightroom

Hành động Import ảnh vào Lightroom, có tác dụng liên kết ảnh gốc với Catalog. Thông tin ổ cứng, thư mục sẽ được lưu trong Catalog. Mỗi khi khởi động Lightroom, máy tính sẽ yêu cầu thông tin từ ảnh gốc để hiện thị cho bạn xem.

Folder could not be found in lightroom

Nếu lỡ tay đổi tên ổ cứng hay tên thư mục gốc. Lightroom sẽ báo lỗi và bạn cần cập nhật lại vị trí ảnh gốc. Đây là tác dụng đầu tiên của Catalog trong Lightroom Classic.

Catalog để lưu các bản Preview của ảnh gốc

preview catalog

Sau khi nói cho Lightroom biết, ảnh gốc nằm ở đâu. Phần mềm sẽ tạo các bạn Preview của ảnh gốc, để bạn có thể chỉnh sửa và xem nhanh hơn. Những bản Preview có thể nặng nhẹ khác nhau, tùy lựa chọn Import ảnh. Bạn muốn xem ảnh nhanh và chất lượng cao hơn hãy chọn Preview 1:1

Folder could not be found in lightroom

Khi lỡ tay di chuyển, đổi tên thư mục. Bạn có thể xem những ảnh Preview với dấu chấm ! bên cạnh. Bạn chỉ có thể xem mà không chỉnh sửa được. Như vậy chúng ta biết tác dụng thứ hai của Catalog.

Catatlog để lưu chỉnh sửa trên ảnh gốc

tim hieu catalog lightroom classic

Chúng ta cho Lightroom biết ảnh gốc ở đâu và tạo bản Preview. Tất cả những thông tin này được lưu vào Catalog. Bây giờ bạn có thể chỉnh sửa trên ảnh gốc và những chỉnh sửa được ghi thêm trong Catalog. Những gì bạn thấy là kết quả của ảnh gốc sau khi đồng bộ với Catalog.

lightroom catalog

Giống như dùng cây viết chì, đánh dấu những phần trong Album ảnh. Phần này thêm màu gì, phần kia sáng thế nào. Lightroom sẽ lấy thông tin ảnh gốc, thêm phần ghi chú và hiển thị ảnh sau chỉnh sửa để bạn xem. Nội dung gốc không bị thay đổi và có thể xóa tác động của cây viết chì bất cứ lúc nào bạn muốn. Trong thực tế Catalog và ảnh gốc luôn nằm ở hai vị trí riêng biệt và được liên kết với nhau một cách hoàn hảo. Để bạn không nhận ra độ trễ của quá trình đồng bộ.

Catalog của Lightroom để lưu keyword

keyword trong lightroom

Tất cả thông tin về keyword, bình luận đều được lưu trong Catalog. Giúp bạn tìm kiếm và quản lý ảnh hiệu quả hơn. Như vậy bạn đã biết 4 tác dụng lớn nhất của Catalog trong Lightroom classic. Trong phần tới chúng ta tìm hiểu cách tạo Catalog và Backup. Cảm ơn bạn đã dành thời gian.

Đọc thêm

Dùng thử Adobe Photoshop 2024

Trả lời

Email của bạn không hiển thị công khai. Mình sẽ trả lời bình luận trong ngày. Nhớ quay lại đọc phản hồi nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian.