Cảm ơn bạn đã đến Kiều Trường. Trang xây dựng cho bạn yêu nhiếp ảnh. Mình tập trung hướng dẫn sử dụng và đánh giá máy ảnh. Mỗi ngày trang đón nhận vài ngàn bạn đọc và nhận một số đánh giá tích cực 😘. Bạn có thể gửi yêu cầu hỗ trợ trong mục bình luận phía dưới hoặc email. Cảm ơn bạn ghé chơi, chúc sức khỏe 💪.

Trả lời

Cảm ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm, cùng vấn đề của mình. Chúc sức khỏe và thật nhiều niềm vui.