Hướng dẫn sử dụng chế độ C trên Canon 70D

Bạn có thể ghi nhớ những cài đặt hiện thời của máy ảnh vào chế độ C. Cài đặt trong chế độ C sẽ độc lập với phần còn lại của chiếc máy. Từ chế độ chụp, độ sáng màn hình…và mọi thứ khác.

Hướng dẫn sử dụng chế độ C trên Canon 70D

Để bắt đầu chọn một chế độ muốn sử dụng. Sau đó cài đặt tất cả những gì bạn thích và cảm thấy cần dùng nhất. Bao gồm picture style, khẩu độ, tốc độ…

Sau đó vào Menu chọn tới Custom shooting mode (C Mode) và nhấn Set

Chọn Register Settings và nhấn Set

Một bảng thông báo mới hiện ra, chọn OK và nhấn Set. Vậy là xong rồi đấy

Bây giờ hãy xoay sang C, bạn sẽ có một chế độ M nằm trong C. Kèm theo đó là tất cả những cài đặt như khẩu tốc, độ sáng màn hình. Tóm lại là mọi thứ cài đặt của máy trước khi bạn nhấn Register sẽ được lưu trong C. Bạn có thể sử dụng thoải mái như có thêm một chiếc máy ảnh nữa, mà không ảnh hưởng tới cài đặt chính.

Nếu bạn muốn những thay đổi trên chế độ C, luôn được cập nhật khi bạn tùy chỉnh.

Thì hãy chọn Auto Update sang Enable. Điều này có nghĩa là, những gì bạn làm trong chế độ C sẽ được ghi nhớ.

Nếu chán rồi thì bạn có thể nhấn Clear Setting để trả lại giá trị mặc định của C.

Như vậy là bạn đã biết sử dụng chế độ C trên Canon 70D rồi. C hữu dụng khi bạn chụp nhiều môi trường khác nhau và ngại chỉnh lại máy. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn, cảm ơn.

Đọc thêm

Trả lời

Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi kiểm duyệt. Vui lòng không sử dụng từ khóa trong mục tên. Cảm ơn.