Độ sáng LiveView Nikon D750 (Exposure Preview)

Exposure Preview Nikon D750

Nhiều bạn hỏi, cách thay đổi độ sáng LiveView Nikon D750 theo thông số. Đây là tính năng Exposure Preview và luôn tắt. Bạn cần mở Exposure Preivew, để thấy màn hình LiveView sáng tối theo thông số chụp.

Exposure Preview Nikon D750

Độ sáng LiveView Nikon D750

thay doi do sang Liveview Nikon d750

Trước tiên nhấn chính giữa, để mở màn hình LiveView. Hiện tại tính năng Exposure Preview đang tắt. Nên màn hình D750 không thay đổi độ sáng theo thông số.

Exposure Preview Nikon D750

Tiếp theo nhấn phím (i). Một danh sách tính năng hiện bên phải. Dùng phím điều hướng chọn chữ PV. Sau đó nhấn Ok, chuyển từ OFF > ON. Màn hình sẽ thay đổi độ sáng theo các thông số chụp. Tóm tắt: i > PV OFF > OK > PV (Exposure Preview) ON > OK .

Như vậy chúng ta biết cách, thay đổi độ sáng LiveView D750 theo thông số. Những máy cũ hơn như D610/D600/D7100, không có tính năng Exposure Preview. Cảm ơn đã dành thời gian tham khảo.

Đọc thêm

Trả lời

Email của bạn không hiển thị công khai. Mình sẽ trả lời bình luận trong ngày. Nhớ quay lại đọc phản hồi nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian.