Spray Paint Action miễn phí tháng 3 từ Envato

Spray Paint Action

Trong tháng 3, Envato tặng Spray Paint Action và Corpuscular Photoshop Action. Ngoài ra có nhiều item cho Premiere, Nhạc, Logo. Đây là các sản phẩm có bản quyền và giá bán cao. Các bạn đăng ký một tài khoản miễn phí và tải trước khi hết khuyến mãi.

Spray Paint Action miễn phí tháng 3 từ Envato

Spray Paint Photoshop Action Download
X-DATA – WHMCS7 & HTML5 Powerful Web Hosting Template Download
Responsive Posts Carousel WordPress Plugin Download
Uplifting Orchestra Download
Looped Background With 3D Screens Download
Sunlight filtered by the leaves of maple trees on a stream Download
Shrub Seamless Texture Download

Chúng ta có tất cả 7 sản phẩm miễn phí, từ ngày 01/03 đến ngày 31/3. Trong đó bao gồm Spray Pain Action. Hiện tại được bán giá 6$, hãy tải về trước khi hết khuyến mãi. Sau khi tải vui lòng tham khảo video hướng dẫn sử dụng trong bài viết. 😊

Corpuscular Photoshop Action miễn phí từ Envato Elements

Corpuscular Photoshop Action
Moleculum – Сorpuscular Photoshop Action by profactions Download
Powerful Modern Intro Download
Westey is font script signature Download
Business Startup PowerPoint Template Download
Realistic Vector Phone Mockup Download
Camping under Stars Sky in Starry Night Download
Photography Portfolio Templete Download
The Acoustic Download
Zion | Eroded Grunge Font Download
Young black couple jogging in Brooklyn street Download
Striped Wavy Surfaces Download
Photography Workshop – Email Newsletter Download

Mình tổng hợp thêm sản phẩm miễn phí từ Envato Elements. Bạn có thể dùng tài khoản Entato thường để tải. Ngoài những item miễn phí, bạn cần đăng ký gói 16.5$/tháng để tải nhiều hơn. Vì vậy tranh thủ tải những sản phẩm bạn đang cần. Cảm ơn và hẹn gặp lại vào tháng 4. 😛

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *