Gray Card Mennon 18% cân bằng trắng chính xác 99%

200.000

Đã bán 2 sản phẩm


Tính năng của Gray Card

  • Hỗ trợ máy ảnh cân bằng trắng chính xác
  • Hỗ trợ máy ảnh đo sáng

Thông số kỹ thuật

Hỗ trợ & Hướng dẫn sử dụng

  • Hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng. Qua Website & Facebook từ 08h00 – 17h00

còn 1 hàng