Gray Card Mennon 18% cân bằng trắng chính xác 99%

195.000

Tính năng của Gray Card

  • Hỗ trợ máy ảnh cân bằng trắng chính xác
  • Hỗ trợ máy ảnh đo sáng

Thông số kỹ thuật

Hỗ trợ & Hướng dẫn sử dụng

  • Hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng. Qua Website & Facebook từ 08h00 – 17h00

Hết hàng

Danh mục: