Gray Card 18% – Cân bằng trắng và đo sáng

200.000

Tính năng của Gray Card

  • Hỗ trợ máy ảnh cân bằng trắng chính xác
  • Hỗ trợ máy ảnh đo sáng đúng hơn
  • Hỗ trợ máy ảnh lấy nét

Thông số kỹ thuật

  • Đường kính 30 cm
  • Một mặt xám 18%
  • Một mặt trắng 90%
  • Đi kèm túi bảo vệ

Hỗ trợ & Hướng dẫn sử dụng

  • Hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng. Qua Website & Facebook từ 08h00 – 17h00

còn 5 hàng