Đầu đọc thẻ SD cho iPhone hỗ trợ iOS 15

99.000

  • Tương thích iPhone 5 đến iPhone 13 Pro
  • Tương thích iOS 13, 14 và iOS 15
  • Hỗ trợ dung lượng tối đa 64 GB
  • Hoạt động ổn định

Hết hàng