Bóng thổi bụi máy ảnh và ống kính

19.000

  • Vệ sinh máy ảnh và ống kính
  • Vệ sinh bàn phím máy tính
  • Sản phẩm làm bằng cao su kết hợp với nhựa
  • Cho luồng khí vừa phải

Hết hàng