Imagenomic Portraiture 2 cho Photoshop CC 2018

Portraiture 2 là một Plugin dành cho Photoshop, có tác dụng dể chỉnh sửa da nhanh gọn, chuyên nghiệp. Phiên bản Portraiture 2 chỉ hỗ trợ các phiên bản Photoshop CC 2015 trở lại.  Nhưng với một vài tùy chỉnh nhỏ, chúng ta có thể cài đặt và sử dụng trên những bản Photoshop CC 2018 hoàn toàn ổn định và không đạt hiệu quả cao.

Tải về: Imagenomic Portraiture 2

Tham khảo cách cài đặt Portraiture 2 cho Photoshop CC 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *