Các bài viết của KIEUTRUONG.COM được chia sẻ. Với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế .

Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có. Kiều Trường có một vài điều về bản quyền, nếu bạn dự định phát hành tại trang khác.

Quy định chia sẻ bài viết

  1. KIEUTRUONG.COM giữ bản quyền toàn bộ nội dung và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết.
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên KIEUTRUONG.COM, cho mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên và khách hàng.
  3. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung. Để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  4. Mọi hành động sử dụng lại đều phải ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ KIEUTRUONG.COM.

Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn

  1. Tất cả các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến thương hiệu. Bao gồm Banner, Logo được sử dụng độc quyền tại KIEUTRUONG.COM.

Việc tuân thủ dựa vào thiện chí của đôi bên. Không có sự bảo hộ của cơ quan và tổ chức nào. Chấp hành các quy định trên là cách tôn trọng KIEUTRUONG.COM.

Cảm ơn.